Producten

Hieronder vindt u een opsomming van de producten die wij aanbieden.

Wij bieden opleidingen, cursussen en dienstverlening aan. Het is mogelijk om onderwerpen samen te stellen om zo een opleiding op maat te verzorgen.

Door op de button te klikken krijgt u de onderdelen van de opleiding of cursus te zien.

 

Consulting en advies:

     ► Advisering / Begeleiding BOA's / medewerkers in een strafproces 

     ► Advisering in crisisbeheersing

     ► Advisering in Rampenbestrijding

 • Adviesrapport voor een evenement
 • Begeleiding tijdens evenement
 • "Spin in het web" voor multidisciplinaire samenwerkingen met andere organisaties
 • Evaluatie na een evenement
 • Analyse van het bedrijf en/of problematiek
 • Rapport met conclusies, aanbevelingen en implementatie
 • Nazorg na een incident of probleem
 • Begeleiding van personeel (individueel of groepsgewijs)

Wij zijn expert op het gebied van begeleiding van personeel dat vervolgd wordt na, of bij het nalaten van een ambtshandeling, waaruit ernstige gevolgen voortvloeien, of welke veel media-aandacht genereren. Mark heeft dit onderdeel binnen de politie zelfstandig opgezet naar zijn eigen idee en met steun van de eenheidsleiding.

Ook hebben wij als partner een zeer goed advocatenkantoor dat o.a. voor de politie veel grote zaken begeleid en ondersteunt op strafrecht gebied. 

Wij verwijzen u graag naar: Sjöcrona • Van Stigt 

Trainingen en cursussen

Inhoud

 • Welke houding / positie neemt u aan bij binnenkomst klanten
 • Observatie van de klant
 • Hoe sta ik klanten te woord
 • Hoe komt u overtuigend over door goede vragen te stellen
 • Goed luisteren is goed anticiperen

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

1 dagdeel

Doelstelling

Zorgen dat u klantbehoudend en agressie mijdend kunt optreden

Doelgroep

Iedereen die met klanten omgaat (winkelpersoneel/ medewerkers OV/baliemedewerkers)

Aanvangsniveau

Geen instapniveau vereist

Vrijstelling

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

 • Verkopend optreden
 • Stress reducerend optreden bij boze klanten
 • Op de juiste wijze klachten afhandelen
 • Gepast gedrag tonen naar klanten

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

 • Vormen van agressie
 • Oorzaken van agressie
 • Hoe herken ik iemand die agressief is of gaat worden
 • Hoe om te gaan met agressie (casuïstiek)
 • De-escalerend optreden
 • Zelfverdedigingstechnieken
 • Oefenen met voorbeelden uit de praktijk
 • Juridische kaders (verdachte, diefstal, aanhouden)
 • Stress reduceren bij jezelf
 • Nazorg

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

1 dagdeel

Doelstelling

Omgaan met verbale en fysieke agressie

Doelgroep

Iedereen die met klanten omgaat (winkelpersoneel/ medewerkers OV/baliemedewerkers)

Aanvangsniveau

Geen instapniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Agressie herkennen en reduceren d.m.v. handelend optreden en goede communicatietechnieken

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

 • Signaleren en observeren
 • Aanspreken en voorkomen
 • Aanhouden en afhandelen
 • Wet- en regelgeving
 • Hoe te handelen tijdens en na een overval

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

1 dagdeel

Doelstelling

Hoe om te gaan met diefstallen en overvallen

 

Doelgroep

Iedereen die met klanten omgaat (winkelpersoneel/ medewerkers OV/baliemedewerkers)

Aanvangsniveau

Geen instapniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Diefstal herkennen en afhandelen d.m.v. handelend optreden, goede communicatietechnieken en wetskennis

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

 • Het voorkomen van interne diefstal
 • Herkennen van interne diefstal
 • Hoe te handelen na ontdekking
 • Afhandeling met betrokkenen
 • Dillema’s op de werkvloer

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

1 dagdeel

Doelstelling

Hoe om te gaan met interne diefstallen en onderlinge afspraken

 

Doelgroep

Iedereen die met goederen omgaat (winkelpersoneel/magazijn medewerkers/chauffeurs)

Aanvangsniveau

Geen instapniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Diefstal herkennen en afhandelen d.m.v. handelend optreden en goede communicatietechnieken

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

Drie-daagse training door gecertificeerde instructeur die ook binnen de politie bikers opleid en zelf uit de praktijk komt.

Dag 1:

 • Technische kennis van de fiets
 • Fietsbeheersing
 • Balanceren
 • Noodstop uitvoeren
 • Op en afstappen
 • Speren

Dag 2:

 • Slide maken
 • Omgaan met hindernissen en obstakels
 • Nemen van bochten
 • Afdalingen en verhogingen (trap)
 • Defensief rijden
 • Snel en veilig rijden met veel publiek

Dag 3:

 • Hoe gebruik ik mijn fiets als “verdedigingsmiddel”
 • Hoe kan ik aanhouden en klemrijden  met de fiets
 • Oefenen van het aangeleerde van de voorgaande dagen

Niveau

Cursist moet kunnen fietsen en enige mate van conditie te beschikken

Lengte

3 dagen

Doelstelling

Hoe om te gaan met een bike

Doelgroep

Iedereen die surveilleert met een fiets (BOA/politie/beveiliging/EHBO’ers)

Aanvangsniveau

Geen instapniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Men kan na de cursus alle aangeboden oefeningen uitvoeren

Eindtoets

De instructeur zal een advies uitgeven om nogmaals deel te nemen aan dag 3 indien dit nodig is. Dag 3 wordt ook gezien als herhalingsdag.

Samenwerkingspartner:

 

Inhoud

 • Communicatie technieken
 • Observatie van personen
 • Verbaal en non-verbaal gedrag
 • Hoe te reageren op gedrag van personen
 • Van der Steen methode m.b.t. bekeuringen schrijven
 • Hoe kom ik daadkrachtig en zeker over

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

1 dagdeel

Doelstelling

Het op de juiste wijze overkomen op mensen en door op de juiste wijze toepassen van communicatie voor elkaar krijgen wat u voor ogen had.

Doelgroep

Iedereen die met mensen in de publieke ruimte werkt (BOA / beveiligingsmedewerkers)

Aanvangsniveau

Pré als men in het bezit is van HTV of beveiligingsdiploma

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Op de juiste wijze overkomen op mensen en door op de juiste wijze toepassen van communicatie voor elkaar krijgen wat u voor ogen had.

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

 • Welke reactie is te verwachten
 • Hoe te reageren op een reactie (actie is reactie)
 • Hoe stelt u zichzelf op
 • Welke uitvalswegen zijn er mogelijk
 • visualiseren

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

1 dagdeel

Doelstelling

Hoe herken ik agressie en hoe reduceer ik dit

Doelgroep

Iedereen die met mensen in de publieke ruimte omgaat (winkelpersoneel/ medewerkers OV/baliemedewerkers)

Aanvangsniveau

Geen instapniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Agressie herkennen en afhandelen d.m.v. handelend optreden en goede houdings- en communicatietechnieken

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

 • Hoe kom ik aan informatie die ik graag wil hebben
 • Wat mag ik en kan ik volgens de wet om informatie te vergaren
 • Op welke wijze krijg ik de meeste informatie bij een gesprek (verhoor)

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

2 dagdelen

Doelstelling

Hoe verkrijg ik informatie

Doelgroep

Iedereen die met de waarheid aan het licht wilt brengen (onderzoekers en privé detectives)

Aanvangsniveau

Geen instapniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Op de juiste wijze informatie verkrijgen

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

 • Wettelijke eisen van een proces-verbaal
 • Op welke wijze schrijf ik het strafbare feit op in bestandsdelen
 • Hoe schrijf ik mijn waarnemingen in een proces-verbaal
 • Welke soorten proces-verbaal zijn er

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

2 dagdelen

Doelstelling

Het schrijven van een correct en goedgekeurd proces-verbaal

Doelgroep

BOA’s

Aanvangsniveau

HTV diploma en beëdiging

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

2 uur studie vooraf, ter beschikking gesteld via de website en door middel van een wachtwoord verkrijgbaar

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Het schrijven van een correct proces-verbaal.

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

 • observatie en de wettelijke kaders
 • de voorbereiding en werkwijze bij individuele observaties en observaties met meerdere personen
 • observatie in openbare ruimte
 • observatie in speciale locaties zoals oa horeca
 • observatiecommunicatie
 • veiligheid
 • inzet van technische hulpmiddelen
 • juridische kaders bij gebruik foto en video tijdens observatie
 • opstellen van een observatieverslag
 • verantwoording van de observatie in een rapportage

gevorderde training:

 • opstellen plan van aanpak
 • bepalen doelstelling
 • inschatten / vermijden van risico's
 • bijzondere doelgroepen
 • veiligheid
 • samenwerking met derden

Niveau

meerder niveau's:

Light versie (ook vaak als groepsbinding gebruikt of voor managers)

Basis Niveau is een training voor beginners die nooit eerder een training gevolgd hebben

Gevorderd Niveau is een training voor diegene die al lang in het vak zitten op professioneel niveau.

Lengte

Tussen de 2 t/m 8 dagdelen

Doelstelling

Hoe heimelijk te volgen en observeren

Doelgroep

Gelet op de gevoelige aard van de kennis over de te hanteren observatietechnieken is de training enkel beschikbaar voor:

 • Handhaving (sspecialisten)
 • Fraudepreventiemedewerkers
 • Sociaal rechercheurs
 • Klantmanagers
 • Toezichthouders gemeente, provincie of rijksoverheid
 • Toezichthouders i.h.k.v. Algemene wet Bestuursrecht
 • Toezichthouders / inspecteurs zorgverzekeraars
 • Onderzoekers / inspecteurs verzekeringsmaatschappijnen

Aanvangsniveau

Geen instapniveau vereist (wel aantoonbaar in de veiligheidsbranche / doelgroep werkzaam zijn zoals hierboven benoemd)

Wij controleren dit uitvoerig en secuur.

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Zonder op te vallen volgen van iemands gangen

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

 • Wat doe ik als BOA / beveiliger als er een incident plaats vindt
 • Waar moet ik aan denken bij een incident (en hieraan prioriteiten stellen)
 • Doel-aanpak-analyse

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

2 dagdeel

Doelstelling

Hoe om te gaan met incidenten

Doelgroep

Iedereen die op straat werkt in de publieke ruimte (BOA / beveiliging)

Aanvangsniveau

HTV of beveiligingsdiploma

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Incidenten herkennen en oppakken d.m.v. handelend optreden, doel-aanpak-analyse maken en wetskennis

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

 • Hoe herken ik een oplichter
 • Hoe herken ik een babbeltruc
 • Wat kan ik doen als iemand aan de deur staat
 • Wat kan ik doen als ik het vermoeden heb dat ik ben opgelicht
 • Schade beperken
 • Nazorg en afhandeling van oplichting

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

1 dagdeel

Doelstelling

Hoe voorkom ik oplichting

Doelgroep

Eén ieder

Aanvangsniveau

Geen instapniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Oplichting herkennen en d.m.v. handelend optreden, goede communicatietechnieken voorkomen

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

 • Wat betekent pesten voor iemand
 • Hoe te voorkomen
 • Hoe te herkennen
 • Hoe te handelen
 • Hoe elkaar er op aanspreken
 • nazorg

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

2 dagdelen

Doelstelling

Hoe om te gaan met pesten of gepest worden op het werk

Doelgroep

Iedereen die meerdere mensen werkt

Aanvangsniveau

Geen instapniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Pesten herkennen en in de kiem smoren d.m.v. handelend optreden, goede communicatietechnieken en afspraken

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

 • De veiligheid voor personeel en klant
 • Hoe onveilige situaties te vermijden (brandveiligheid, zorg en ARBO)
 • Bouwtechnische oplossingen, fysieke oplossingen

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

2 dagdelen

Doelstelling

De veiligheid verhogen voor personeel en klant

Doelgroep

Alle inrichtingen

Aanvangsniveau

Geen instapniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Onveiligheid herkennen en in de kiem smoren d.m.v. aanpak vernieuwen, inrichting veranderen

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

 • Theorie Geweldsbeheersing (GB)
 • Trainen van Aanhoudings- en zelfverdedingingstechnieken (AZ)
 • Opbrengtechnieken
 • Bevrijdingstechnieken
 • Indien van toepassing, gebruik van geweldsmiddelen

Niveau

 • Beginnend
 • Herhaling voor jaarlijkse toets

Lengte

Dit ligt er aan welke categorieën u nodig heeft en of u voor het eerst les krijgt of gevorderd bent en voor de toets wilt oefenen, maar dit zijn onze adviezen. 

• BOA I  =  Geweldsbevoegdheid                      drie dagen
• BOA II =  BOA I + fouillering                            drie dagen
• BOA III = BOA II + gebruik handboeien          vier dagen
• BOA IV = BOA III + gebruik wapenstok           vier en een halve dag
• BOA V =  BOA IV + gebruik pepperspray        vijf dagen

Gevorderde BOA's adviseren wij 3 dagen te volgen. Waarbij 2 dagen in het voorjaar met aansluitend het examen en 1 herhalingsdag met eventuele verdieping in het najaar.

Doelstelling

Behalen RTGB toetsen: AZ en GB

Doelgroep

Alleen voor BOA's of mensen die aantoonbaar met hun HTV zijn begonnen.

Aanvangsniveau

HTV diploma of hiermee aantoonbaar mee bezig

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Dit ligt aan de categorieën u nodig heeft.

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Geweldsbevoegdheid

Eindtoets

Toetsing

Op de laatste cursusdag neemt de trainer ’s ochtends alle belangrijke onderdelen uit de theorie van de geweldsbeheersing nog eens door, waarna een examinator van het examenbureau de officiële toets afneemt. De middag verloopt vrijwel identiek, maar dan met betrekking tot de AZ-vaardigheden. De trainer zet met de cursisten alle puntjes nog eens op de i, waarna twee examinatoren van het examenbureau de officiële toets afnemen.

Examenkosten van €158,- zijn exclusief. Deze worden betaald aan de politieacademie. 

 

Waarom kiest u voor de RTGB training van IOV?

 • U wordt niet alleen voorbereid op het examen, maar ook op de praktijk;
 • Lesmateriaal altijd bereikbaar via onze site zodat er zo min mogelijk papier word gebruikt (modern en duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel);
 • Trainingsprogramma's gemaakt door politiedocenten (IBT) uit de praktijk;
 • Hoog slagingspercentage;
 • U traint in een dojo of sportzaal voor de eerste beginselen, daarna kan er gekozen worden om op straat verder te trainen (train as you fight)

Lesmateriaal en ELO?

U leert veel tijdens de cursusdagen, maar u studeert ook thuis, via uw persoonlijke inlogcode, met behulp van ons online naslagwerk.  Daarnaast kunt u hier een aantal oefentoetsen en proefexamens maken, terwijl u er ook alle AZ-houdingen aantreft, waar nodig met detailfoto’s.

Inhoud

 • Welke soorten drugs zijn er
 • Welke uitwerkingen hebben deze drugs
 • Hoe herken ik de symptomen 
 • Op welke wijze kan ik hier het beste mee omgaan

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

1 dagdelen

Doelstelling

Het benaderingstechnieken en omgang met personen die drugs gebruikt hebben.

Doelgroep

BOA’s

Aanvangsniveau

Geen aanvangsniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studie buiten de les om. 

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Het de-escalerend kunnen optreden bij drugsgerelateerde feiten of feiten die hieruit voortvloeien

Gegeven door

Iemand die ook de training binnen de politie verzorgt heeft en expert is op het gebied van drugs.

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

 

 

Niveau

Geen niveau vereist

Lengte

4 tot 6 dagdelen

Kosten

Kosten bedragen 275 euro voor 4 dagdelen (2 dagen) of

375 euro voor 6 dagdelen (3 dagen) 

Dit is exclusief examen maar inclusief certificaat van deelname.

Doelstelling

Het regelen van een complexe verkeerssituaties (met 1 of meer verkeersregelaar (3 daagse)

Doelgroep

Eénieder vanaf 18 jaar met een VOG

Aanvangsniveau

Geen aanvangsniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studie buiten de les om. 

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Het regelen van het (complexe verkeersituaties met 1 of meer verkeersregelaar)

Gegeven door

Iemand die ook de examens landelijk af toetst voor verkeersregelaars namens de politie

Eindtoets

Certificaat

Examen

U kunt landelijk examen doen waarbij u een theorie toets krijgt en 10 a 15 praktijkexamen

Kosten hiervoor zijn 150 euro en zijn landelijk vastgesteld op: www.verkeersregelaarsexamen.nl

 

Inhoud

 • Welke soorten fouilleringen zijn er
 • Welke uitvoering hoort hier bij
 • Hoe voer ik dit veilig uit 
 • Op welke wijze kan ik het beste omgaan met aantreffen goederen 

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

1 dagdeel

Doelstelling

Het fouilleringstechnieken en omgang met personen 

Doelgroep

BOA’s en beveiligers

Aanvangsniveau

Geen aanvangsniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studie buiten de les om. 

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Het op de juiste wijze fouilleren van personen

Gegeven door

Iemand die ook de training binnen de politie verzorgt heeft en expert is op het gebied van fouilleren en geweldstoepassingen.

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

 • Voorbereiding op het examen hulp officier van justitie

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

6 dagdelen (3 dagen)

Doelstelling

Het behalen van het hovj-examen

Doelgroep

aankomend of herhalend hovj

Aanvangsniveau

Geen aanvangsniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studie buiten de les om. 

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Op de juiste wijze toetsen en uitzetten van feiten en handelingen 

Gegeven door

Iemand die ook de training binnen de politie verzorgt heeft en expert is op het gebied van strafrecht en strafvordering.

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud Rode of Oranje kruis

 • slachtoffer in veiligheid brengen,
 • de toestand van het slachtoffer beoordelen,
 • reanimeren,
 • AED gebruiken
 • Eerste hulpverlenen bij een huidwond,
 • bloeding,
 • brandwond,
 • bewusteloosheid,
 • letsels aan botten, spieren en gewrichten,
 • verslikking,
 • hoofd- en wervelletsels,
 • pijn op de borstkas,
 • beroerte,
 • dreigende flauwte,
 • hersenschudding,
 • insectensteek,
 • tekenbeet,
 • kortademigheid,
 • hyperventilatie,
 • onderkoeling,
 • hitteslag,
 • diabetes,
 • epilepsie,
 • koortsstuipen 
 • geamputeerd lichaamsdeel.

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

3 Dagen    - Basis

1 dag        - Herhaling

Doelstelling

Zelfstandig Eerste Hulp verlenen

Doelgroep

Iedereen

Aanvangsniveau

Geen instapniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Reddend handelen

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud Rode of Oranje kruis

 • slachtoffer in veiligheid brengen,
 • de toestand van het slachtoffer beoordelen,
 • reanimeren,
 • AED gebruiken
 • bloeding,
 • bewusteloosheid,
 • verslikking,
 • geamputeerd lichaamsdeel.

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

1 dagdeel 

Doelstelling

Zelfstandig Eerste Hulp verlenen

Doelgroep

Iedereen

Aanvangsniveau

Geen instapniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Reddend handelen

Eindtoets

Niet van toepassing

Inhoud

 • brandbestrijding en ontruiming
 • levensreddende handelingen inclusief AED

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Lengte

2 dagen -  Basis 

1 dag     -  Herhaling

Doelstelling

Zelfstandig BHV'er

Doelgroep

Iedereen

Aanvangsniveau

Geen instapniveau vereist

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Reddend handelen

Eindtoets

Niet van toepassing

Binnenkort (vanaf uiterlijk 1 mei) bieden wij ook het volgende maar kunt u wel al contact met ons opnemen i.v.m. planning  en overige vragen.

 • BOA domein 1 / PHB (4 modules)
 • Drank en Horeca

Voor de volgende zaken bieden wij onze samenwerkingspartners aan (stuur gerust een mail voor meer informatie):

 • Beveiligingspersoneel voor uw pand of evenement
 • Aanleggen beveiligingssystemen

 

Meerdere trainingen zijn te combineren.

Diverse trainingen hebben ook overlappende onderdelen. Er zouden om die reden in diverse gevallen ook 3 trainingen in 2 dagdelen passen.

Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden (vrijblijvend maatwerk)

 

LESOPBOUW

De opleidingen van IOV zijn interactief. De dagtraining biedt een actieve deelname voor de cursisten. De afwisseling van onderwerpen en lesmethoden dragen bij aan een betrokken invulling van de opleiding. Hierdoor zal elke individuele deelnemer de ruimte krijgen zijn eigen leermomenten volop te benutten en te creëren. IOV maakt gebruik van een afwisseling in lesmethoden. Hierdoor volgt een interactie tussen de deelnemers.  Theorie, film, spel, casussen en rollenspellen wisselen elkaar af tijdens de opleiding. Met IOV volgt u een interactief lesprogramma.
 

Voorbeeld inhoud van een training van 2 dagdelen

In de training "Hoe omgaan met agressie en diefstal" wordt aandacht besteed aan onderwerpen als:

Voorkomen van agressie

 • Het ontstaan van agressie
 • Het herkennen van signalen
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Preventieve maatregelen
 • Deescalerend optreden

Het emotionele aspect

 • Hoe reageer ikzelf op boosheid en agressie?
 • Het beheersen van mijn eigen emoties
 • Opvangen van de emoties en de rol van mijn collega's daarin
 • Elkaar steunen in agressie-situaties

Beheersen van agressieve situaties

 • Omgaan met beledigingen
 • Omgaan met uitbarstingen van agressie, conflicten en emoties
 • Het stellen van grenzen
 • Communicatietechnieken

Aanhouden en afhandelen van een verdachte  

Doris Makahoe 

 • Wet en regelgeving
 • Wat is het doel?
 • Wat is het risico?
 • Wat mag ik?
 • Wat kan ik?
 • Hoe pak ik dit aan?