Over ons:

Het Team!

 • Ruim 17 Jaar politie-ervaring
 • Adviseur openbare orde en veiligheid, conflict en crisisbeheersing
 • Rechercheur
 • Mobiele Eenheid
 • Undercoverwerk
 • Haagsche Hogeschool - Integrale Veiligheidskunde (IVK)
 • Projecten voor eenheidsleiding
 • Evaluator
 • 15 Jaar ervaring bij het Ministerie van Defensie
 • Wachtcommandant
 • VIP begeleiding
 • Cameratoezicht
 • Crowdcontrol
 • Evenementen
 • Haagsche Hogeschool - Integrale Veiligheidskunde (IVK)

Mijn naam is Ronald Brand. Ik ben werkzaam bij de politie sinds 2009 en heb sinds 2017 de laatste wetsuitbreiding over drugs mogen uitdragen aan mijn collega's.

Hierdoor is mijn kennis op het gebied van drugs en de werking ervan op personen erg uitgebreid geworden. 

 

Mijn naam is Patrick Brouwer

 

 • Ruim 14 jaar politie ervaring, waaronder 6,5 jaar expertise bij zware verkeersongevallen.
 • Werkzaam geweest in de basispolitiezorg en team Verkeer (Eenheid Den Haag)
 • Videosurveillant geweest
 • Mobiele Eenheid
 • Allround beveiliging / evenementenbeveiliging
 • Mijn huidige werk vervul ik bij de dienst Infra bij de Landelijk Eenheid.

 

 

Lesgeven is mijn passie.

Het is zo fijn om mensen op weg te helpen bij het schrijven van een goed proces-verbaal. Mijn kennis over het juridische aspect van het proces-verbaal en mijn kennis van de Nederlandse taal komen daarbij goed van pas.

Mijn juridische kennis heb ik verworven gedurende mijn werk bij de politie. Van de 21 jaar dat ik daar nu werk, heb ik ruim 6 jaar als rechercheur gewerkt en de laatste 5 jaar geef ik les als docent juridische vakken op de School voor Politiekunde. Mijn kennis over de Nederlandse taal heb ik opgedaan tijdens mijn Lerarenopleiding Nederlands (VO) aan de Hogeschool Windesheim. Ik ben sinds 4 jaar in de gelukkig omstandigheid dat ik voor de School voor Politiekunde ook het vak Beroepstaalvaardigheid (Nederlands) mag geven. Voor mij de ideale combinatie.

Ik hou mijn kennis over deze vakgebieden en mijn pedagogisch/didactische vaardigheden zo goed als mogelijk up-to-date, zodat ik de cursisten optimaal kan ondersteunen.

IBT docent bij de politie

Mijn Naam is Errin Kouwenberg. Ik ben niet werkzaam bij de politie o.i.d.. Ik werk in de publiek sector.

Sinds 2016 assisteer ik wel zeer geregeld bij de opleiding Heimelijk Observeren die mijn vader aan diverse specialistische teams traint. Hierdoor is mijn kennis op het gebied van voet- en auto observatie erg uitgebreid geworden.

Ik weet waarop ik mensen kan verbeteren en op welke wijze zij zich onopvallend kunnen bewegen achter een subject. 

- Ruim 34 jaar politie-ervaring

Werkervaring:

- Rechercheur

- Sectiecommandant observatieteam

- CMDT plaatsingsteam

- Terreinverkenner

- Docent/coach Opleiding Observatie Rechercheur

- Docent/coach Heimelijk Waarnemen Tactische Recherche

- Docent/coach Plaatsingsteam

- Docent Non-politioneel gedrag

de RechtspraakGriffier

Bedrijfsnaamde Rechtspraak

Datums dienstverbandfeb. 1998 – sep. 1999


LocatieThe Hague Area, NetherlandsDuur dienstverband1 jaar 8 maanden

• Optreden als griffier ter zitting politierechter en meervoudige strafkamer
• Schrijven van (aantekening) mondeling vonnis
• Schrijven van vonnissen en processen verbaal in verband met appel bij het gerechtshof

 

Strafrecht Advocaat

Bedrijfsnaam Borsboom en Hamm advocaten

Datums dienstverbandsep. 1999 – sep. 2000


Locatie Dordrecht Duur dienstverband 1 jaar 1 maand

Strafrecht advocaat. Het verlenen van juridische bijstand aan verdachten.
• Verdediging van (minderjarige) verdachten ter terechtzitting
• Houden van getuigenverhoren
• Bijstand verlenen bij de rechter-commissaris en raadkamer aan verdachten in verband met vordering voorlopige hechtenis
• Piketadvocaat

Gemeente Schiedam

Beleidsadviseur

Bedrijfsnaam Gemeente Schiedam

Datums dienstverbandfeb. 2001 – feb. 2002


Locatie Schiedam Duur dienstverband 1 jaar 1 maand

• Voeren van bezwaarschriften-, beroeps- en hoger beroepsprocedures
• Schrijven van (rechtspositionele) verordeningen.
• Schrijven van uitvoeringsregelingen 
• Advisering omtrent te voeren en te vormen beleid
• Schrijven van beleidsnotities op rechtspositioneel terrein
• Plaatsvervangend secretaris bezwaarschriftencommissie
• Schrijven van pre adviezen
• Optreden ter zitting
• Schrijven van het verslag van de (hoor)zitting
• Schrijven van adviezen
• Adviseur Georganiseerd overleg \ Ondernemingsraad
• Advisering op rechtspositioneel, functiewaardering en sociaal zekerheids terrein.

 

USG Juristen

Senior Jurist ambtenarenrecht

Bedrijfsnaam USG Juristen

Datums dienstverband 2001 – 2004

Duur dienstverband 3 jaar


Interim jurist ambtenarenrecht.

Openbaar Ministerie

Interim jurist

Bedrijfsnaam Openbaar Ministerie

Datums dienstverbandjan. 2005 – sep. 2005

Locatie Den Haag en omgeving, Nederland Duur dienstverband 9 maanden

Parket-Generaal

 

Politie Nederland

Korpsjurist a.i.

BedrijfsnaamPolitie Nederland

Datums dienstverband2003 – nov. 2005

Locatie  's-Hertogenbosch Duur dienstverband 2 jaar

• Behandelen van complexe individuele rechtspositionele dossiers in het kader van disciplinaire interne onderzoeken
• Voeren van complexe bezwaarschriften- beroeps- en hoger beroepsprocedures in het kader van schorsing en ontslag
• Optreden als gemachtigde namens de Korpsleiding
• Optreden als gemachtigde bij voorlopige voorzieningen (bestuurlijk kort geding)
• Advisering van de Korpsleiding
• Schrijven van verweerschriften en pleitnota’s
• Advisering aan de Korpsleiding omtrent te voeren (complexe) rechtspositionele procedures en primaire besluitvorming(en)
• Advisering omtrent uit te voeren en te vormen beleid
• Schrijven van beleidsnotities en verordeningen
• Adviseur namens de Korpsleiding binnen de Ondernemingsraad

Gemeente Amsterdam

Interim juridische adviseur

BedrijfsnaamGemeente Amsterdam

Datums dienstverbandmei 2015 – mrt. 2016

Locatie Amsterdam Area, NetherlandsDuur dienstverband 11 maanden

Als juridisch adviseur rechtspositie bij de Directie Juridische Zaken (DJZ) adviseren in individuele casus, wanneer het topambtenaren betreft, wanneer het dossiers betreft waarin zware disciplinaire maatregelen aan de orde zijn, integriteitschendingen zijn geconstateerd of wanneer vertrekregelingen worden voorgesteld.

De Directie Juridische Zaken (DJZ) voert over hiervoor genoemde onderwerpen, vanuit haar
concernrol, de regie. De rechtspositiejuristen zorgen voor kaders en adviseren aan de verschillende
organisatieonderdelen over de toepassing van kaders in concrete situaties en zijn actief in het
scholen van de relevante partners binnen de gemeente.

Werkzaamheden
-Adviseren over politiek-gevoelige juridische aspecten van rechtspositionele regelingen, beleid
en individuele disciplinaire casussen en procedures;
- Voorzitter en\of lid van de bezwaarschriftenadviescommissie
- Ontwikkelen van strategische visies in instrumenten;
- Doen van beleidsvoorstellen;
- Integrale bestuursadvisering verzorgen over regelgeving en andere juridische aspecten;
- Voorbereiden, begeleiden en evalueren van regelgevingsprojecten;
- Bouwen en onderhouden van uiteenlopende netwerken;
- De rol vervullen van informatiepunt.

Procesjurist a.i.

BedrijfsnaamGemeente Rotterdam

Datums dienstverband nov. 2016 – dec. 2016

Duur dienstverband 2 maanden

Locatie Rotterdam en omgeving, Nederland

Namens het College van B&W voeren van procedures bij de rechtbank en de Centrale raad van Beroep in het kader van het ambtenarenrecht.

Senior jurist

Bedrijfsnaam Van Loenhout Legal BV

Datums dienstverbandmei 2001 – heden

Duur dienstverband 16 jaar 10 maanden

LocatieThe Hague Area, Netherlands

Het zelfstandig voeren van een proces- en adviespraktijk op het gebied van het ambtenarenrecht en bestuursrecht voor particulieren en overheden;

Als jurist:
• Het als gemachtigde namens particulieren en\of bestuursorganen voeren van procedures bij bezwaarschriften- adviescommissies, Rechtbank en Centrale Raad van Beroep 
• Het als gemachtigde voeren van voorlopige voorzieningen namens particulieren en\of bestuursorganen.
• Adviseren van bestuursorganen en\of particulieren over (complexe) rechtspositionele dossiers
• Onderhandelen over minnelijke regelingen en vastleggen in vaststellingsovereenkomsten 
• Projectmatige juridische advisering op het gebied van functiewaardering, functiebeschrijving en reorganisaties
• Schrijven van verweerschriften en (pre-)adviezen
• Schrijven van second opinion(s)
• Schrijven van (concept) primaire besluiten en (concept) beslissingen op bezwaar 
• Docent ambtenarenrecht (in company cursussen)

Als directeur:
• Dagelijkse (strategische) leiding van het kantoor
• Leidinggeven aan (junior) juristen en secretariaat
• Houden van functioneringsgesprekken

Interim functies

Functie: Jurist \ Secretaris College van Beroep voor de Examens
Universiteit Leiden
April 2009 - december 2009

• Schrijven van analyses van de dossiers ten behoeve van de leden van het College van Beroep voor de Examens
• Schrijven van (concept) uitspraken van het College van beroep voor de Examens
• Het als gemachtigde namens het College van Bestuur voeren van procedures bij bezwaarschriften- adviescommissies, Rechtbank en Centrale Raad van Beroep 
• Het als gemachtigde voeren van voorlopige voorzieningen namens het College van Bestuur

Functie: Senior interim jurist
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
Functie: Interim Jurist
Gemeentelijk vervoer bedrijf Amsterdam (GVB)
Functie: Interim Jurist
Vakbond Abvakabo FNV

​​​​​​

Mijn naam is Lars Verberg. Ik ben 53 jaar, ik ben getrouwd en ik heb kinderen.

Vanaf 2002 doe ik aan mountainbiken. Omdat ik het fietsen erg leuk ben gaan vinden, ben ik behoorlijk fanatiek hierin geworden. In 2005 heb ik de mogelijkheid gehad om MTB instructeur te worden. Ik heb daarna verschillende clinics gegeven aan bedrijven. Hierdoor werd mijn enthousiasme nog groter. In 2006 ben ik via de fietsersbond ook fietsdocent geworden. Dit maakte het nog leuker doordat ik de kans kreeg om mensen te leren fietsen. Een zeer dankbare gelegenheid om mensen te helpen. In 2006 ben ik eveneens politie-biker geworden. Op die manier kon ik fietsend mijn werk doen. Dé ideale combinatie.

Momenteel help ik, samen met andere mensen van de NTFU, om input te geven om een internationale standaard neer te zetten voor de functie van mountainbikegids. Dit zal het hoogst haalbare Europese niveau worden dat internationaal wordt erkend.

 

 • 2000 Judo Leraar
 • 2004 Politie basis opleiding
 • 2005 NTFU Mountainbike instructeur
 • 2005 Fietsdocent Fietsersbond
 • 2006 IPMBA Bacis Corse Police Biking
 • 2007 Politie Bike training

 

Duikinstructeur, Instructeur BHV / EHBO / EFR / Reanimatie / Kinder EHBO voor Oranje en Rode kruis, NlBHV, EFR

Het geven van BHV- en EHBO-opleidingen (BLS, PBLS, EFR)
Het geven van Kinder EHBO voor gastouders, kraamzorg.
Het geven van reanimatie cursussen voor volwassenen en kinderen.
Het geven van herhalingscursussen op het gebied van EFR, EHBO en Reanimatie.
Het geven herhalingscursussen op het gebied van BedrijfsHulpVerlening

Strategie en visie:

Het creëren van een veilige omgeving, situatie of evenement is ons op het lijf geschreven. Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om dit, samen met u, op de beste wijze te bewerkstelligen. Dit kan door advies, opleiding of training. Voor advies wat voor u het beste past kunt u altijd vrijblijvend een gesprek met ons aanvragen.

Waarom IOV?

Wij staan voor moderne les-vormen, met kleine klassen, waarbij wij het meeste uit de cursist willen halen.  Wij hanteren interactiviteit ,  train as you fight en trainingen door docenten uit de praktijk  zodat lessen altijd "up-to-date" blijven van de laatste ontwikkelingen. Hierbij gebruiken wij online lesmateriaal. Dit is niet alleen handig maar ook erg duurzaam. 

Door middel van NFC zal u cursist in veel gevallen direct naar de site kunnen die voor hem of haar van belang is.  Zodat in de praktijk directe toegang tot het naslagwerk altijd binnen handbereik is.  

 

Na het volgen van onze opleidingen:

 • Zijn mensen bekwamer in communicatie zowel non-verbaal als verbaal
 • Zijn mensen beter voorbereid op ongeregeldheden of onveilige situaties
 • Zijn ze scherper in het signaleren van ongeregelheden (strafbare feiten)
 • Leren ze beter omgaan met onveilige situaties als diefstal en overvallen
 • Leren ze beter omgaan met fysiek en verbaal geweld
 • Hogere bewustwording van wat interne veiligheid voor de cursist inhoud of voor gevolgen kan hebben.


Tevens is het de politieman en veiligheidskundige  in ons die denkt dat door deze trainingen er betere opsporing kan plaatsvinden na een gepleegd strafbaar feit. Door personeel te vertellen waar ze op moeten letten en kunnen zij beter en sneller de juiste informatie doorgegeven aan de politie. Hierdoor zal ook uw gestolen goed sneller terug zijn en de dader worden opgepakt. Of worden berecht voor andere strafbare feiten die bij u gepleegd zijn. 

Maar toch is voorkomen beter dan genezen. Met onze opleiding en ervaring zien wij om ons heen vaak zaken die voorkomen hadden kunnen worden.