Mr. Stefan van Loenhout

november 9, 2018 Uit Door Site-admin
Mr. Stefan van Loenhout

de RechtspraakGriffier

Bedrijfsnaamde Rechtspraak

Datums dienstverbandfeb. 1998 – sep. 1999

LocatieThe Hague Area, NetherlandsDuur dienstverband1 jaar 8 maanden

• Optreden als griffier ter zitting politierechter en meervoudige strafkamer
• Schrijven van (aantekening) mondeling vonnis
• Schrijven van vonnissen en processen verbaal in verband met appel bij het gerechtshof

 

Strafrecht Advocaat

Bedrijfsnaam Borsboom en Hamm advocaten

Datums dienstverbandsep. 1999 – sep. 2000

Locatie Dordrecht Duur dienstverband 1 jaar 1 maand

Strafrecht advocaat. Het verlenen van juridische bijstand aan verdachten.
• Verdediging van (minderjarige) verdachten ter terechtzitting
• Houden van getuigenverhoren
• Bijstand verlenen bij de rechter-commissaris en raadkamer aan verdachten in verband met vordering voorlopige hechtenis
• Piketadvocaat

Gemeente Schiedam

Beleidsadviseur

Bedrijfsnaam Gemeente Schiedam

Datums dienstverbandfeb. 2001 – feb. 2002

Locatie Schiedam Duur dienstverband 1 jaar 1 maand

• Voeren van bezwaarschriften-, beroeps- en hoger beroepsprocedures
• Schrijven van (rechtspositionele) verordeningen.
• Schrijven van uitvoeringsregelingen
• Advisering omtrent te voeren en te vormen beleid
• Schrijven van beleidsnotities op rechtspositioneel terrein
• Plaatsvervangend secretaris bezwaarschriftencommissie
• Schrijven van pre adviezen
• Optreden ter zitting
• Schrijven van het verslag van de (hoor)zitting
• Schrijven van adviezen
• Adviseur Georganiseerd overleg \ Ondernemingsraad
• Advisering op rechtspositioneel, functiewaardering en sociaal zekerheids terrein.

 

USG Juristen

Senior Jurist ambtenarenrecht

Bedrijfsnaam USG Juristen

Datums dienstverband 2001 – 2004

Duur dienstverband 3 jaar

Interim jurist ambtenarenrecht.

Openbaar Ministerie

Interim jurist

Bedrijfsnaam Openbaar Ministerie

Datums dienstverbandjan. 2005 – sep. 2005

Locatie Den Haag en omgeving, Nederland Duur dienstverband 9 maanden

Parket-Generaal

 

Politie Nederland

Korpsjurist a.i.

BedrijfsnaamPolitie Nederland

Datums dienstverband2003 – nov. 2005

Locatie  ‘s-Hertogenbosch Duur dienstverband 2 jaar

• Behandelen van complexe individuele rechtspositionele dossiers in het kader van disciplinaire interne onderzoeken
• Voeren van complexe bezwaarschriften- beroeps- en hoger beroepsprocedures in het kader van schorsing en ontslag
• Optreden als gemachtigde namens de Korpsleiding
• Optreden als gemachtigde bij voorlopige voorzieningen (bestuurlijk kort geding)
• Advisering van de Korpsleiding
• Schrijven van verweerschriften en pleitnota’s
• Advisering aan de Korpsleiding omtrent te voeren (complexe) rechtspositionele procedures en primaire besluitvorming(en)
• Advisering omtrent uit te voeren en te vormen beleid
• Schrijven van beleidsnotities en verordeningen
• Adviseur namens de Korpsleiding binnen de Ondernemingsraad

Gemeente Amsterdam

Interim juridische adviseur

BedrijfsnaamGemeente Amsterdam

Datums dienstverbandmei 2015 – mrt. 2016

Locatie Amsterdam Area, NetherlandsDuur dienstverband 11 maanden

Als juridisch adviseur rechtspositie bij de Directie Juridische Zaken (DJZ) adviseren in individuele casus, wanneer het topambtenaren betreft, wanneer het dossiers betreft waarin zware disciplinaire maatregelen aan de orde zijn, integriteitschendingen zijn geconstateerd of wanneer vertrekregelingen worden voorgesteld.

De Directie Juridische Zaken (DJZ) voert over hiervoor genoemde onderwerpen, vanuit haar
concernrol, de regie. De rechtspositiejuristen zorgen voor kaders en adviseren aan de verschillende
organisatieonderdelen over de toepassing van kaders in concrete situaties en zijn actief in het
scholen van de relevante partners binnen de gemeente.

Werkzaamheden
-Adviseren over politiek-gevoelige juridische aspecten van rechtspositionele regelingen, beleid
en individuele disciplinaire casussen en procedures;
– Voorzitter en\of lid van de bezwaarschriftenadviescommissie
– Ontwikkelen van strategische visies in instrumenten;
– Doen van beleidsvoorstellen;
– Integrale bestuursadvisering verzorgen over regelgeving en andere juridische aspecten;
– Voorbereiden, begeleiden en evalueren van regelgevingsprojecten;
– Bouwen en onderhouden van uiteenlopende netwerken;
– De rol vervullen van informatiepunt.

Procesjurist a.i.

BedrijfsnaamGemeente Rotterdam

Datums dienstverband nov. 2016 – dec. 2016

Duur dienstverband 2 maanden

Locatie Rotterdam en omgeving, Nederland

Namens het College van B&W voeren van procedures bij de rechtbank en de Centrale raad van Beroep in het kader van het ambtenarenrecht.

Senior jurist

Bedrijfsnaam Van Loenhout Legal BV

Datums dienstverbandmei 2001 – heden

Duur dienstverband 16 jaar 10 maanden

LocatieThe Hague Area, Netherlands

Het zelfstandig voeren van een proces- en adviespraktijk op het gebied van het ambtenarenrecht en bestuursrecht voor particulieren en overheden;

Als jurist:
• Het als gemachtigde namens particulieren en\of bestuursorganen voeren van procedures bij bezwaarschriften- adviescommissies, Rechtbank en Centrale Raad van Beroep
• Het als gemachtigde voeren van voorlopige voorzieningen namens particulieren en\of bestuursorganen.
• Adviseren van bestuursorganen en\of particulieren over (complexe) rechtspositionele dossiers
• Onderhandelen over minnelijke regelingen en vastleggen in vaststellingsovereenkomsten
• Projectmatige juridische advisering op het gebied van functiewaardering, functiebeschrijving en reorganisaties
• Schrijven van verweerschriften en (pre-)adviezen
• Schrijven van second opinion(s)
• Schrijven van (concept) primaire besluiten en (concept) beslissingen op bezwaar
• Docent ambtenarenrecht (in company cursussen)

Als directeur:
• Dagelijkse (strategische) leiding van het kantoor
• Leidinggeven aan (junior) juristen en secretariaat
• Houden van functioneringsgesprekken

Interim functies

Functie: Jurist \ Secretaris College van Beroep voor de Examens
Universiteit Leiden
April 2009 – december 2009

• Schrijven van analyses van de dossiers ten behoeve van de leden van het College van Beroep voor de Examens
• Schrijven van (concept) uitspraken van het College van beroep voor de Examens
• Het als gemachtigde namens het College van Bestuur voeren van procedures bij bezwaarschriften- adviescommissies, Rechtbank en Centrale Raad van Beroep
• Het als gemachtigde voeren van voorlopige voorzieningen namens het College van Bestuur

Functie: Senior interim jurist
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
Functie: Interim Jurist
Gemeentelijk vervoer bedrijf Amsterdam (GVB)
Functie: Interim Jurist
Vakbond Abvakabo FNV