Jeugdboa

Beschrijving

Jeugdboa

De jeugdboa is een reguliere handhaver en expert op het vakgebied jeugd. De jeugdboa is gericht op het monitoren van jeugdgroepen. Een jeugdboa heeft meer dan alleen het doel contact te maken met een jeugdgroepen maar gebruikt zijn kennis om de groepen in kaart te brengen. Ook bij een overlastgevende jeugdgroep weet de jeugdboa wat nodig is om het contact te onderhouden en zo nodig te verbeteren. De jeugdboa wordt voornamelijk ingezet om de jeugdgroepen op hangplekken, ontmoetingspunten en/of overlastplaatsen te monitoren. Op deze manier krijgt de gemeente de problematisch groepen duidelijker in beeld. Hij kan hier op lokaal niveau een aanpak op laten volgen in samenwerking met de ketenpartners. Het op tijd signaleren is belangrijk

Docent

Onze docente Marjoleine is al jaren jeugdwijkagent met als achtergrond docent (Pabo). Met haar jaren lange ervaring als agent is zij de aangewezen persoon om deze les te geven. 

 

Inhoud

 • Jeugdgroepen verdelingen
 • Culturen en subculturen (waarden en normen)
 • Licht verstandelijke beperkten (money mules en katvangers)
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Communicatie (levelen, straattaal, non- verbaal en verbaal)
 • Groepsdruk – groepsdynamica
 • PLUSMINMEE 
 • 7-stappenmodel
 • Mishandeling / verwaarlozing (herkenning)
 • Vermiste kinderen
 • Vroegtijding signaleren
 • Social media
 • Rolmodellen
 • Radicalisering
 • Opvoedstijlen
 • Instellingen, kerntaken jeugd en wie heeft de regie, het uitzetten van een format wijkbeschrijving jeugd, zorgmelding, schillenmodel, positionering, belangen, portfolio opbouw en preventie.
 • EVRM, UVRM, rechten van het kind, karakter van het (jeugd-)strafrecht, adolescentenstrafrecht, de PIJ-maatregel, gezag beperkende maatregelen, straffen en maatregelen.

Niveau

Het niveau is een training voor handhavers met als doel signaleren of in kaart brengen van jeugdgroepen en andere jeugdproblematieken. 

Doelgroep

Handhavers expert moeten worden op het gebied van jeugd.

Doel

Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het in kaart brengen van jeugdgroepen. U weet op welke wijze u dit in kaart moet brengen. 

Aanvangsniveau

Er is geen instapniveau vereist voor de Jeugdboa. Enige affiniteit met jeugd is wel belangrijk. Van u wordt verwacht van nature al makkelijk aansluiting te hebben met jeugd. Dit leren wij u niet. 

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Enige studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website.

Welke kwalificaties kan men behalen

U bent bekend met de gehele jeugdketen en wat er zich zou kunnen afspelen binnen jeugdgroepen. Hierop weet u op de juiste wijze te handelen. 

Eindtoets

Niet van toepassing.

Prijs

Prijs per dag training in-company:

€  250,00 per persoon per dag bij losse aanmeldingen. Bij groepsaanmeldingen is de prijs op aanvraag.

Bij grotere groepen geven wij korting. Vraag gerust naar onze aanbiedingen hierover.

Voor vaste contracten maken wij prijzen op afspraak.

Prijzen zijn exclusief btw en inclusief gebruik beamer / pen en papier / certificaat / online naslagwerk.

Duur

De trainingsduur is 3 dagen.

Scherpere prijs

Bij het volgen van meerdere trainingen kunnen wij scherpere prijzen bieden, dus kijk snel naar onze andere Trainingen

Vragen ? Neem via onze Contact pagina contact met ons op.