Volgen en observeren

Doelstelling : Hoe heimelijk te volgen en observeren

Duur : Tussen de 2 t/m 8 dagdelen

Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Volgen en observeren

Volgen en observeren is een van de opsporingsinstrumenten van een handhaver/toezichthouder in het kader van het bestuursrecht en meer in het bijzonder de Participatiewet (PW). Het is echter niet het lichtste instrument omdat het een aanzienlijke schending van de privacy met zich meebrengt. En het is ook niet het eenvoudigste instrument, omdat het om specifieke vaardigheden vraagt. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn de kaders die hierbij gelden en van nut en noodzaak van de inzet van dit instrument. Gedurende de Basistraining volgen en observeren besteden we hier uitgebreid aandacht aan.

Inhoud

 • observatie en de wettelijke kaders
 • de voorbereiding en werkwijze bij individuele observaties en observaties met meerdere personen
 • observatie in openbare ruimte
 • observatie in speciale locaties zoals oa horeca
 • observatiecommunicatie
 • veiligheid
 • inzet van technische hulpmiddelen
 • juridische kaders bij gebruik foto en video tijdens observatie
 • opstellen van een observatieverslag
 • verantwoording van de observatie in een rapportage

gevorderde training:

 • opstellen plan van aanpak
 • bepalen doelstelling
 • inschatten / vermijden van risico’s
 • bijzondere doelgroepen
 • veiligheid
 • samenwerking met derden

Niveau

meerder niveau’s:

Light versie (ook vaak als groepsbinding gebruikt of voor managers)

Basis Niveau is een training voor beginners die nooit eerder een training gevolgd hebben

Gevorderd Niveau is een training voor diegene die al lang in het vak zitten op professioneel niveau.

Doelgroep

Gelet op de gevoelige aard van de kennis over de te hanteren observatietechnieken is de training enkel beschikbaar voor:

 • Handhaving (specialisten)
 • Fraudepreventiemedewerkers
 • Sociaal rechercheurs
 • Klantmanagers
 • Toezichthouders gemeente, provincie of rijksoverheid
 • Toezichthouders i.h.k.v. Algemene wet Bestuursrecht
 • Toezichthouders / inspecteurs zorgverzekeraars
 • Onderzoekers / inspecteurs verzekeringsmaatschappijnen

Aanvangsniveau

Geen instapniveau vereist (wel aantoonbaar in de veiligheidsbranche / doelgroep werkzaam zijn zoals hierboven benoemd)

Wij controleren dit uitvoerig en secuur.

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Studiebelasting

Geen studiebelasting

Verstrekt studiemateriaal

Naslagwerk verkrijgbaar middels een wachtwoord op de website

Welke kwalificaties kan men behalen

Zonder op te vallen volgen van iemands gangen

Eindtoets

Niet van toepassing

Prijs

Trainingen heimelijk volgen en observeren is afhankelijk van de wensen en manier van trainen.

Hier gelden specifieke, maar scherpe prijzen voor die wij alleen op maat geven.

Docent is zeer ervaren en leidt al jaren professionele politiemedewerkers op en heeft hierbij aan de wieg gestaan.

Referenties geven wij alleen persoonlijk aan u tijdens een gesprek omdat deze referenties binnen de politie werkzaam zijn.

Wij zijn daarom zeer terughoudend met gegevens delen.

 

In combinatie met andere trainingen is het mogelijk om scherpere prijzen te bieden.

Zie: Trainingen

Vragen ? Neem via onze Contact pagina contact met ons op.