Drank- en Horecawet

Categorie:

Beschrijving

Drank- en Horecawet (DHW)

De opleiding Drank- en Horecawet (DHW) is voor alle Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) die aangewezen worden als gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet en die de reguliere vergunningen gaan controleren.

Aanmelding kunnen vanaf 5 personen tot max 16 personen per klas.  
De lessen zullen bij u intern worden gegeven. Dit scheelt reistijd en reiskosten en de collega’s zijn in hun eigen omgeving. Het enige wat wij nodig hebben is een ruimte met een beamer / smart-board, tafels en stoelen en gemotiveerde mensen. 
Onze docent geeft al jaren les en heeft een hoog slagingspercentage. Voor DHW is dit zelfs ongebruikelijk hoog.

 

Inhoud

 

  • definities en de belangrijkste artikelen uit de Drank- en Horecawet (DHW)
  • theorie toezicht, opsporing en bevoegdheden
  • (niet-)vergunningplichtige bedrijven
  • vergunningsplichtige bedrijven, niet vergunningsplichtige bedrijven
  • eisen aan een horecabedrijf
  • (nieuwe) gemeentelijke bevoegdheden
  • vergunningen en ontheffingen
  • methodiek m.b.t. leeftijdsgrenzen
  • Schrijven boeterapport bij overtredingen

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Duur

9 dagen training die bestaat uit de schriftelijke voorbereiding voor het examen Boeterapport, Theorie voor het schriftelijke theorie-examen DHW en Praktijkvoorbereiding om het beter te laten beklijven en er voorbereiding van de daadwerkelijke uitoefening als u eenmaal geslaagd bent. Interactief blijft onze visie tot kwaliteit 

Doelstelling

De BOA is in staat  zijn/haar functie opgedragen taken in het kader van handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW) zelfstandig uit te voeren en heeft kennis van en inzicht in de verschillende handhavingsinstrumenten die de wet biedt.

De BOA weet de verantwoordelijkheden en taken van de burgemeester. Hij /zij weet de verschillende bevoegdheden die voortvloeien uit het toezicht en opsporing op basis van de Algemene wet bestuursrecht, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten en overige specifieke wetgeving, op de juiste wijze toepassen. Hij/zij weet het onderscheid tussen opsporing en toezicht, kent de bevoegdheden als controleambtenaar en de verantwoordelijkheden als toezichthouder, en kan de gevolgen van de verschillen tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke afdoening toepassen in de uitvoering van de werkzaamheden.

Daarbij weet de BOA van de drie aspecten betreffende alcoholhoudende dranken in relatie tot het doel van de Drank- en Horecawet. Weet de BOA het verschil in de meest gangbare assortiment alcoholhoudende dranken (sterk, zwak en mixdranken) en (her)kent het gedrag en drinkgewoonten met betrekking tot het gebruik van alcoholhoudende dranken specifiek door jongeren.

Inspectiemethodiek in de praktijk

De BOA heeft na de opleiding inzicht in het handhavingsbeleid ten aanzien van de Drank- en Horecawet en kan dit met behulp van inspectiemethodiek toepassen in de praktijk. Dat betekent dat de BOA op de hoogte is van de ge- en verbodsbepaling in de Drank- en Horecawet, kan de BOA toezicht en opsporing integraal toepassen tijdens controles van vergunningsplichtige bedrijven. Heeft de BOA ook kennis van nietvergunningsplichtige bedrijven en leeftijdsgrenzen, is de BOA in staat tijdens controles zelfstandig relevante strafbare feiten op te sporen door vraagtechnieken, het analyseren van de situatie en processen en het vergaren van de relevante bewijsmiddelen. Op basis daarvan moet de BOA in staat worden geacht te beoordelen of sprake is van een of meerdere overtreding(en) en moet de BOA de status van de overtreding kunnen vaststellen op basis waarvan een geëigende maatregel kan worden genomen.

Boeterapport

Tot slot kan de BOA na afronding van de opleiding een juridisch en technisch correct boeterapport schrijven. Dat betekent dat de BOA op de hoogte is van de eisen die aan een boeterapport worden gesteld, kan de BOA de verzamelde strafbare feiten en omstandigheden (bewijsmiddelen) objectief en eenduidig in het boeterapport weergeven en de relatie tussen de aangetroffen situatie en de wettelijke norm schriftelijk verwoorden in het boeterapport.

Doelgroep

Alle BOA’s van Gemeenten

Aanvangsniveau

HTV diploma en beëdiging

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Examen

Deze opleiding wordt afgerond met een examen dat wordt afgenomen door ExTH. Het examen bestaat uit 2 onderdelen: een theorie-examen en het schrijven van een boeterapport aan de hand van een filmfragment.

De kosten voor het examen bedragen:                                                                       examen               her-examen
Theorie Wettelijke kaders Drank- en Horecawet € 92,00 € 92,00
Open werk Boeterapport Drank- en Horecawet € 105,00 € 105,00
 
Prijs 

Prijs voor training in-company:

De prijs t/m 12 personen is € 225 ex btw per persoon per dag.
Vanaf 13 personen krijgt u 25% korting voor elke persoon die er bij komt. Voor deelnemer 13 t/m 16 betaald u dan slechts € 168,25 p.p.
Totale kosten voor 9 dagen is € 2.025 ex btw. (incl btw € 2.450,25) (voor deelnemer 1 t/m 12 ) 
Totale kosten voor 9 dagen is € 1.514,25 ex btw. (incl btw € € 1.832,24) (voor deelnemer 13 t/m/16)
 
Wij hanteren tevens een kortingsmodel voor als u meerdere klassen aanlevert of meerdere soorten trainingen afneemt.
Als u daar interesse in heeft dan hoor ik dit graag en is het wellicht een goede optie om eens bij u op de koffie te komen.

Voor vaste contracten maken wij prijzen op afspraak.

Prijzen zijn exclusief btw, doch inclusief  pen en papier / online naslagwerk.

Vragen ? Neem via onze Contact pagina contact met ons op.