PHB Domein 1

Beschrijving

PHB Domein 1

De opleiding PHB Domein 1 is voor alle Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) die aangewezen worden als Boa in de Openbare ruimte.

 

Inhoud

PHB 1: Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek (WKORG)

 • Het lokaal bestuur
 • De buitengewoon opsporingsambtenaar
 • De politie en het Openbaar Ministerie
 • Het proces-verbaal
 • De verdachte
 • Staande houden en vaststellen ID
 • Verhoor
 • Raadsman
 • Fouilleringen
 • In beslag nemen
 • Wet op de economische delicten
 • Bestuurlijk handhaven
 • Wetboek van Strafrecht algemeen
 • Misdrijven tegen de ambtenaar
 • Misdrijven door de ambtenaar

PHB 2: Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORS)

 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Afvalstoffenverordening
 • Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)
 • Wegenverkeerswet
 • Vuurwerkbesluit
 • Tabakswet
 • Drank- en Horecawet
 • Wet Mulder
 • Wet op de kansspelen
 • Visserijwet
 • aantal artikelen uit de Wet Milieubeheer

PHB 3: Sanctionerend optreden

 • uw eigen opvattingen over handhaving en toezicht
 • publieksvriendelijk optreden
 • corrigerend optreden (juridische achtergronden)
 • omgaan met agressie
 • surveillance
 • professionele beroepshouding en uitstraling
 • waarschuwings- en bekeuringsgesprekken
 • samenwerken met derden: medewerkers van politie, ambulancediensten, brandweer
 • communiceren met de meldkamer
 • invullen van de combi-bon

PHB 4: Dienstverlening en calamiteiten

 • uw optreden bij calamiteiten
 • inschakelen van en samenwerken met hulpdiensten
 • het creëren van een veilige situatie
 • gesprekstechnieken (gericht op slachtofferhulp)
 • Eerste Hulp procedures
 • gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • rapportage maken
 • dienstverlening

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Duur

PHB:

1 is 3 dagen les

2 is 3 dagen les

3 is 3 dagen les

4 is 2 dagen les

Doelstelling

 

Doelgroep

Alle BOA’s van Gemeenten

Aanvangsniveau

Beëdiging tot Boa

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

Examen

Deze opleiding wordt afgerond met een examen dat wordt afgenomen door ExTH

Examenkosten (ExTH): € 215,00 (vrijgesteld van btw)

Doel

De Boa heeft kennis van bovenstaande onderdelen en kan deze op de juiste wijze toepassen. 

Prijs 

Prijs voor training in-company:

€  250,00 per persoon per dag bij groepsaanmeldingen.

U krijgt al korting bij aanmelden vanaf 10 personen.

Voor vaste contracten maken wij prijzen op afspraak.

Indien u bij ons meerdere trainingen afneemt kunnen wij u een nog scherpere prijs bieden.

Prijzen zijn exclusief btw en examen, doch inclusief gebruik beamer / pen en papier / certificaat / online naslagwerk.

Vragen ? Neem via onze Contact pagina contact met ons op.