Herkennen radicalisering

Beschrijving

Herkennen radicalisering voor boa’s

Inhoud

Aanslagen in Parijs, PEGIDA demonstraties in Nederland en Duitsland, voor en tegenstanders bij de komst van een AZC. Dit zijn problemen die vallen binnen het domein CTER: contra terrorisme, extremisme en radicalisering. CTER  is een geprioriteerd onderwerp bij de Nationale Politie. Kernthema’s zijn radicalisering, jihadisme en polarisatie. Om meer ogen en oren te hebben op dit belangrijke vlak willen wij de boa’s in het werkveld bewust maken van de problematiek rondom deze thema’s in relatie tot de handhaving openbare orde en veiligheid wordt hen geleerd welke signalen te herkennen zijn en hoe hierbij te handelen. De training Herkennen radicaliseren voor boa’s is een must voor elke (middel) grote gemeente!

Polarisatie en radicalisering op lokaal niveau kunt u voorkomen door de binding van radicale groepen met de samenleving herstellen. Maar hoe pakt u dat aan?

Zorg dat uw medewerkers radicalisering kunnen herkennen en bijdragen aan een veiligere stad, provincie en wereld.

Niveau

Niveau is een training voor kort beroepsonderwijs

Duur

2 dagen Herkennen radicalisering voor boa’s

Docent

Onze docent en maker van dit programma de-radicaliseerd teruggekeerde jongeren uit oorlogsgebied en weet van de hoed en de rand. Hij neemt u mee in het proces van radicalisering en hoe u op straat deze kunt herkennen. Ook zijn ervaring als chef Handhaving is hierbij een enorme pré.

Zeer geschikt voor (middel)grote steden!

Doelstelling

Het doel van de training is driedelig:

  • Bewustwording
  • Signaleren / herkennen
  • Handelen

Doelgroep

Alle BOA’s van Nederland

Aanvangsniveau

HTV diploma en beëdiging

Vrijstellingsbeleid

Niet van toepassing

 

Enige informatie voor de training Herkennen radicalisering voor boa’s

Radicalisering:

is het proces waarbij de gedachten en gedragingen van een persoon of groep extremer worden en in toenemende mate afwijken van de gangbare norm in de cultuur, waardoor de persoon of groep geneigd is extremistische daden te plegen.

Extremisme:

is het fenomeen waarbij personen of groepen bij het streven naar hun idealen bewust over de grenzen van de wet gaan. Extremisme is iets anders dan activisme. Activisten komen soms luidruchtig maar geweldloos voor hun mening uit en houden zich aan de grenzen van de wet. Activisme wordt extremisme als er sprake is van het bewust plegen van strafbare feiten, zoals bedreigingen en vernieling.

Radicalisering of extremisme is niet exclusief verbonden aan één bepaalde etnische, culturele, religieuze of politieke (bevolkings)groep. Momenteel wordt veelal onderscheid gemaakt tussen rechtsextremisme, linksextremisme, dierenrechtenextremisme en jihadisme.

Terrorisme

is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden van of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappijontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden (bron: NCTV).

Polarisatie

is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving die kan resulteren in spanningen tussen deze groepen en toename van segregatie. Polarisatie en spanningen zijn altijd aanwezig in een samenleving en hoeven niet altijd problematisch te zijn. Als polarisatie zo erg wordt dat ze leidt tot bedreigende situaties, is de situatie uiteraard wel problematisch. Sommige personen, groepen, of groeperingen polariseren bewust om de voedingsbodem voor extremisme en geweld te vergroten.

 

Deze training is voordeliger indien deze gecombineerd worden met andere trainingen van ons.

Zie : Trainingen

Vragen ? Neem via onze Contact pagina contact met ons op.